Wojewódzkie Wielospecjalistyczne
Centrum Onkologii i Traumatologii
im.M.Kopernika w Łodzi
Dział Organizacji i Marketingu
metorg@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.konkursy.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Dział Organizacji i Marketingu +48 42 689 59 02, 689 59 04
Kierownik Działu +48 42 689 59 03

Konkurs ofert, którego przedmiotem jest
udzielanie usług lekarskich wchodzących w zakres dyżuru medycznego w w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu
na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.02.23


Ogłoszenie


2018.02.16


Ogłoszenie


2018.02.16


Dokumenty do pobrania


Uwaga: część plików została spakowana programem archiwizującym. W przypadku trudności z otwarciem tych plików on-line, prosimy plik archiwum pobrać na swój komputer a następnie rozpakować zainstalowanym na Państwa komputerze programem archiwizującym.