Wojewódzkie Wielospecjalistyczne
Centrum Onkologii i Traumatologii
im.M.Kopernika w Łodzi
Dział Organizacyjno - Prawny
metorg@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
konkursy.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Dział Organizacyjno - Prawny +48 42 689 59 02, 689 59 04
Kierownik Działu +48 42 689 59 03


OGŁOSZENIA DZIAŁU ORGANIZACYJNO - PRAWNEGO
Uwaga: część plików została spakowana programem archiwizującym. W przypadku trudności z otwarciem tych plików on-line, prosimy plik archiwum pobrać na swój komputer a następnie rozpakować zainstalowanym na Państwa komputerze programem archiwizującym.